Sundhedsfaglige kampagner

Apotekerne afholder hvert år en række sundhedsfaglige kampagner. Formålet er at sætte fokus på borgernes sundhed og helbred.

I 2023 er der fire sundhedsfaglige kampagner på apotekerne:

  1. Svær overvægt. Svært misforstået - Marts
  2. Små poser. Stor tryghed - Maj
  3. Stofskifte i ubalance? - September
  4. Blærebetændelse? Tæl til 3 - November

Svær overvægt. Svært misforstået

Årsager til overvægt er meget komplekse, og der stadig meget vi ikke ved. At genetik kan forklare 40-60 procent af den forskel, der er på folks kropsvægt, og hvorfor nogen i højere grad er disponerede for at udvikle overvægt har længe været anerkendt. Derudover spiller miljø og psykologiske faktorer også en vigtig rolle. Alligevel lever den udbredte misforståelse om, at vægttab blot handler om at spise mindre og bevæge sig mere i bedste velgående. Den misforståelse bidrager til, at mennesker, der har (svær) overvægt, bliver stigmatiseret. Det er et alvorligt problem, fordi det er forbundet med alvorlige konsekvenser, både fysisk og psykisk. Apotekernes kampagne i marts skal bidrage til at nedbringe denne stigma og dermed få flere, der lever med svær overvægt til at søge den hjælp de ønsker og har behov for.

Se mere om kampagnen på apoteket.dk/sværovervægt.

Små poser. Stor tryghed

Apotekerne sætter i maj 2023 særligt fokus på dosispakket medicin, som er en ordning, der kan bidrage til øget medicinsikkerhed og compliance, gøre borgeren mere selvhjulpen og frigive tid til pleje og omsorg.

Du kan læse mere om dosispakket medicin og de mange fordele der er ved ordningen på apoteket.dk/dosispak. Her er det også muligt at se hvordan en dosisrulle bliver til.

Stofskifte i ubalance?

Hvis stofskiftet er ude af balance, kan kroppens celler ikke fungere optimalt, og det kan komme til udtryk med mange forskellige symptomer, der påvirker livet i større eller mindre grad.

At få en stofskiftesygdom kan derfor være udfordrende – både for den der bliver ramt af sygdommen, men også for de pårørende. Det kan fx være svært at forstå, at man har fået en kronisk sygdom og at man nu skal tage medicin, men også fordi symptomer på sygdommen, fx udtalt træthed og koncentrationsbesvær ikke kun påvirker den, der er ramt. En stofskiftesygdom vil oftest også kræve, at der skal tages medicin i en længere periode eller resten af livet.

Apoteket stiller skarpt på stofskiftesygdomme i september måned, og vil blandt andet hjælpe borgere der tager medicin for at sikre balance i stofskiftet med de gode medicinvaner, så de får det bedste ud af deres behandling.

Se mere om kampagnen på apoteket.dk/stofskifte

Blærebetændelse? Tæl til 3

Blærebetændelse er en hyppig tilstand, som kan ramme alle. Dog rammes særligt kvinder. Blærebetændelse skal i nogle tilfælde behandles med antibiotika, men det er langt fra altid nødvendigt.

I november handler apotekets kampagne om blærebetændelse, herunder 3 ting man selv kan gøre, hvis man oplever symptomer og 3 ting der kan hjælpe med at forebygge blærebetændelse. Kampagnen sætter også fokus på korrekt brug af antibiotika, når lægen har vurderet, at det er den behandling, der skal til.

Kampagnens formål er klæde borgerne godt på til at yde egenomsorg og forstå i hvilke situationer det giver mening at bruge antibiotika. På den måde skal kampagnen bidrage til rationel brug af antibiotika.

Læs mere om kampagnen på apoteket.dk/blærebetændelse

Kampagner i 2023

Blærebetændelse

Blærebetændelse? - Tæl til 3

Stofskifte

Stofskifte i ubalance

Dosispakket

En hånd holder dosispakket medicin. Der står "Små poser. Stor tryghed" henover

Svær overvægt

Kampagner 2022

Søvn

Blærebetændelse? - Tæl til 3

 

Bliv medicinsikker

En hånd holder dosispakket medicin. Der står "Små poser. Stor tryghed" henover

Kampagner 2021

Pas på foden

Blærebetændelse? - Tæl til 3

Hold af din mund

Stofskifte i ubalance

Let smerten


Kampagner 2020

Svamp

Rygestop


Kampagner 2019

Tarmen

Høfeber