Apoteker Jesper Gulev Larsen er formand for Danmarks Apotekerforening. Det har han været siden oktober 2020, hvor han blev valgt ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer. Efterfølgende er han i 2023 blevet genvalgt til en ny 3-årlige periode.

Jesper Gulev Larsen arbejder for at styrke apotekernes position som en vigtig del af det nære sundhedsvæsen: 

”Som dansker har man aldrig langt til nærmeste apotek. Det betyder let adgang til medicin og let adgang til rådgivning fra højt specialiserede lægemiddeleksperter. Vi gør meget i dag, men vi kan gøre endnu mere for at hjælpe borgerne og sikre bedre sundhed, hvis vi får lov. Jeg vil også være med til at sikre, at alle danskere fortsat har let adgang til medicin, også de ældre der bor på landet. Samtidig skal vi sikre, at alle danskere fortsat har råd til deres medicin.”

Jesper Gulev Larsen er apoteker på Steno Apotek i København og har i en årrække før han blev valgt som formand siddet i foreningens bestyrelse. Endvidere haft en række bestyrelsesposter i sektoren. 

Om Jesper Gulev Larsens karriere:

  • Siden 1. juli 2000 apoteker på København Steno Apotek
  • Siden 2015 medlem af bestyrelsen i Danmarks Apotekerforening
  • Siden 2020 formand for Danmarks Apotekerforening

Repræsentationer i bestyrelsesregi: 

  • D.A. Invest og Udvikling a/s 
  • Pensionskassen for Farmakonomer, bestyrelsen 
  • PFA – Advisory Board (Apotekernes og farmaceuternes pensionsordning) og PFA's kunderåd 
  • Formand for Pharmakon a/s, bestyrelsen 
  • Formand for Pensionskassen for apotekere og farmaceuter (PAF), som i 2015 ophørte og blev lagt ind under PFA 
  • Apotekerforeningens revisor

Apotekerforeningens bestyrelse består af syv medlemmer. Formanden vælges direkte af landets knapt 200 apotekere, mens bestyrelsen selv konstituerer sig.