Jubilæumsfonden

Læs nærmere om muligheden for at leje en lejlighed i Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfonds lejligheder på Frederiksberg

Jubilæumsfondens lejligheder til udlejning til pensionerede apotekere m.fl.

Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfonds formål er anskaffelse og udlejning af fast ejendom med henblik på at skaffe egnede boliger til pensionerede apotekere eller til apotekeres efterladte ægtefæller samt til forhenværende funktionærer i Danmarks Apotekerforening og disses efterladte ægtefæller.

Fonden ejer i dag 3 boligejendomme med i alt 51 lejligheder. Alle ejendommene er beliggende på Frederiksberg. Fonden ejer også en aktielejlighed i Alléparken på Frederiksberg. 

Lejlighederne er fra 3 værelser og 1 kammer til 5 værelser og 1 kammer, og størrelsen varierer fra cirka 100 kvadratmeter til 188 kvadratmeter. Samtlige ejendomme tilhører "den ældre boligmasse", med de fordele og ulemper dette medfører. Der er ikke elevator i nogen af ejendommene. 

Der er en venteliste til fondens lejligheder. Er man interesseret i et lejemål og ønsker at blive skrevet på ventelisten, skal man udfylde en formular. Prisen for at være skrevet op på ventelisten er på 500 kr. pr. år.

Ejendommenes beliggenhed er beskrevet nedenfor, og lejlighedernes størrelse fremgår nedenfor. Når formularen er udfyldt, er fonden bekendt med de enkeltes ønsker. En ledig lejlighed vil blive udbudt til alle på ventelisten. Det er placeringen på ventelisten, der bestemmer, hvem der får lejligheden.

Det er Danmarks Apotekerforening, der har fondsadministrationen i Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfond. Den daglige ejendomsadministration (lejeaftaler, huslejeopkrævning, beboerhenvendelser mv.) er overdraget til:

Newsec Datea A/S
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Telefon 45 26 01 02
www.newsec.dk

UDFYLD FORMULAREN "Ansøg om optagelse på venteliste for lejlighederne på Frederiksberg"

Om de enkelte ejendomme kan i øvrigt nævnes:

Tesdorpfsvej 33 A - B - C

Ejendommen er fra 1934 i 3 etager uden elevator. Øverste etage er fra 1991. Vinduerne er skiftet ud med termoruder og altanerne er renoverede. Der er mulighed for at blive skrevet op til garage eller parkeringsplads.

Antal, størrelser og værelser
9 lejligheder på 97 kvm og 3 værelser og 1 kammer
6 lejligheder på 107 kvm og 3 værelser og 2 kamre
3 lejligheder på 118 kvm og 4 værelser og 1 kammer
1 kælderlejlighed på 70 kvm og 2 værelser

Taglejligheder 3. sal
4 lejligheder på 92-101 kvm og 3 værelser
1 lejlighed på 153 kvm og 4 værelser

Madvigs Alle 12
Ejendommen er fra 1897 og i 4 etager uden elevator. Ejendommen har fået udskiftet tag og vinduer i 1993. Lejlighederne har ikke altaner, men til ejendommen hører en gårdhave, som kan benyttes. 

Antal, størrelser og værelser 
2 lejligheder på 120 kvm og 3 værelser og 1 kammer
8 lejligheder på 127-134 kvm og 4 værelser og 1 kammer

Frederiksberg Alle 44 og Mynstersvej 2
Ejendommen er fra 1896 og i 4 etager uden elevator. Vinduerne er udskiftet med termoruder. 

Antal, størrelser og værelser

Frederiksberg Alle
4 lejligheder på 111 kvm og 3 værelser og 1 kammer
4 lejligheder på 188 kvm og 5 værelser og 1 kammer

Mynstersvej 2          
7 lejligheder på 98 kvm og 3 værelser og 1 kammer
1 lejlighed på 100 kvm og 3 værelser

Frederiksberg Alle 78
Lejligheden er beliggende på 5. sal med elevator i Alléparken.
Lejligheden er på 99 kvm og 2 værelser og 2 kamre

Uddelingspolitik

Tryk her for at se uddelingspolitikken i Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfond