I skilteprogrammet findes der en række forskellige skilte i høj æstetisk og teknisk kvalitet, som kan kombineres på forskellige måder og dermed tilpasses de enkelte bygninger.

Retningslinjer for skiltning og folier

For retningslinjer for brug af apotekets designlinje, se retningslinjer. For inspiration og guidelines, se skiltehåndbogen.