Har kommissionen glemt den 7. anbefaling?

Apotekernes formand Jesper Gulev Larsen foreslår i debatindlæg i Dagens Pharma den 20 juni 2024, at bedre brug af alle faggrupper og funktioner samt effektiv opgavefordeling bliver en syvende anbefaling fra Strukturkommissionen.

Læs debatindlægget

Receptmisbrug skal stoppes ved kilden

Det må være lægen, der skal forhindre patienter i at hente alt for store mængder medicin på det offentliges regning, og ikke apoteket, der skal lege politi. Det skriver Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg i Altinget 11. juni 2024.

Læs debatindlægget

Ny lov skal styrke apotekernes rolle i sundhedssektoren

En ny apotekerlov forventes vedtaget i denne måned. Med den får landets apoteker bedre muligheder for at løse nye opgaver og aflaste andre dele af sundhedssektoren, som er under pres. Men den lægger også op til en risiko for skæv omfordeling. Det skriver Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg i Dagens Pharma den 2. maj 2024. 

Læs debatindlægget

Når man ikke har råd til at følge lægens ordination

Det er bekymrende, at patienter skal betale med deres helbred, bare fordi vores tilskudssystem er indrettet på en bestemt måde. Det skriver Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg i Dagens Pharma 14. februar 2024.

Læs debatindlægget

Ikke et ord om medicin i udspil til ældrereform

I regeringens udspil på ældreområdet er medicin ikke nævnt med et enkelt ord, selv om lægemiddelrelaterede problemer udgør et stort problem for gruppen af ældre. Det undrer Jesper Gulev Larsen sig over i et debatindlæg i Altinget den 7. februar 2024. 

Læs debatindlægget

Mens de store slås om magten i sundhedsvæsenet, har vi brug for løsninger her og nu

En række forslag til ændringer af apotekerloven er sendt i høring. Med de rigtige ændringer kan apotekerne bidrage til løsninger af sundhedsvæsnets udfordringer, skriver Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg i Sundhedsmonitor den 18. januar 2024.

Læs debatindlægget

Modernisér reglerne for dosispakket medicin og løft presset på plejesektoren

Ved en modernisering af reglerne vil dobbelt så mange borgere kunne få dosispakket deres medicin på apoteket. Det vil blandt andet frigive flere medarbejdere til kerneopgaverne i kommunernes hjemmepleje og på regionernes sygehuse, skriver Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg i Altinget Sundhed den 8. januar 2024.

Læs debatindlægget

Medicinmangel truer patientsikkerheden

Manglen på medicin skaber store problemer og flere og flere lægemidler er i restordre. Det er oplagt at gøre informationen synlig for lægen i ordinationsøjeblikket, så lægen ikke udskriver en recept på noget, der ikke kan skaffes, skriver Anne Christina Kjerulff, Bolette Friederichsen og Jesper Gulev Larsen i en kronik i Altinget bragt den 15. september 2023.

Læs debatindlægget 

Apotekerne skal styrke det nære sundhedsvæsen

Nu bliver apotekerne tænkt yderligere ind i løsningerne på de store udfordringer, som den pressede sundhedssektor står over for. Det skriver apotekernes formand i et indlæg i Sundhedsmonitor 4. august 2023.
Læs debatindlægget  

Dosispakket medicin: Kom nu i gang

Der er alle gode grunde til at indføre dosispakket medicin som førstevalg - ligesom man har gjort i Københavns Kommune. "Så kom nu i gang", opfordrer Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune (SF), og Apotekerforeningens formand Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg bragt i Berlingske 5. juli 2023.
Læs debatindlægget 

Dosispakket medicin kan frigive op mod 900 stillinger i plejesektoren - men besværlige regler spænder ben

Ved at bruge sundhedsteknologien og lade apotekerne klare dosispakning af medicin til borgerne kan kommunerne frigive op mod 900 sygeplejersker og SOSU-assistenter til kerneopgaven med pleje og omsorg. Ny analyse peger på de barrierer, vi skal have gjort op med for at udbrede tilbuddet, skriver Apotekerforeningens formand Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg bragt i Sundhedsmonitor 23. februar 2023.
Læs debatindlægget 

Vi kan frigive ressourcer i sundhedssektoren, hvis vi har modet til at se på tværs af faggrupper

Sundhedssektorens problemer skal løses strukturelt, skriver Jesper Gulev Larsen i debatindlæg bragt i Altinget Sundhed 6. februar 20223.  
Læs debatindlægget 

Kommunerne mangler hjælp på medicinområdet. Lad os være en del af løsningen

Ny undersøgelse viser, at kommunerne har behov for at få tilført kompetencer på medicinområdet. Læs kronikken fra Jesper Gulev Larsen, Danmarks Apotekerforening, og Ann-Mari Grønbæk, Farmakonomforeningen. Den er bragt i Altinget  21. december 2022. 
Læs debatindlægget

Fem forslag fra apotekerne til en kommende regering

Apotekerne har en række forslag til den kommende regering om, hvordan man gør flere borgere medicinsikre og letter presset andre steder i sundhedsvæsenet. Læs debatindlæg fra Jesper Gulev Larsen - bragt i Sundhedsmonitor 1. december 2022.
Læs debatindlægget

Kom medicinsikkerhed i kronikerpakker

Pakkeforløb for kroniske patienter skal indeholde tilbud, der sikrer, at man får den rigtige medicin i den rigtige mængde, og at medicinen håndteres korrekt, lyder kommentaren fra Jesper Gulev Larsen. Bragt i Sundhedsmonitor 7. oktober 2022.
Læs debatindlægget

Apoteker og læger må gå sammen om at hjælpe polyfarmacipatienter

Medicingennemgang og seponering kan være med til at sikre, at multisyge med stort medicinforbrug ikke får overflødig medicin, som de måske bliver mere syge af. Lægen skal tage beslutning om at fjerne medicin, men det kan med fordel ske i samarbejde med apoteket, skriver Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg i Sundhedsmonitor 22. juni 2022.
Læs debatindlægget

Nej, medicinresterne skal ikke i skraldespanden

Bragt i flere medier maj/juni 2022. Fælles debatindlæg fra Alliancen stop Medicinspild skal minde danskerne om, at medicinrester skal afleveres på apoteket - ikke smides i skraldespanden.
Læs debatindlægget

Apotekerformand: Opgaver skal løses dér, hvor det giver mening og passer ind i borgernes dagligdag

Opgaver i sundhedsvæsenet skal løses, hvor det giver mest mening i forhold til kompetencer, kapacitet og borgernes behov. Derfor giver det god mening, at apotekernes behandlerfarmaceuter skal kunne opstarte behandling mod klamydia og børneorm.
Læs debatindlægget

Kurser i medicinhåndtering bør bredes ud til alle landets kommuner

Da de færreste pårørende er uddannet i medicinhåndtering, tilbyder apotekerne et undervisningsforløb til pårørende, der skal gøre dem mere trygge ved opgaven. Alternativt kan medicinen blive dosispakket
Læs debatindlægget

Mens vi stikker, tester og venter, skal vi huske at bruge de tilbud, der allerede findes

Imens covid-19 skubber udviklingsplanerne for sundhedsvæsenet, må vi huske at bruge nogle af alle de gode muligheder, der allerede findes.
Læs debatindlægget

Konkurrencen i apotekssektoren har virket

I 2015 besluttede et bredt flertal i Folketinget at modernisere apotekssektoren. Den stramme statslige styring af, hvor mange apoteker der skal være, og hvor de skal ligge, blev afløst af en friere ret for apotekerne til at etablere nye apoteker, hvor de vil.
Læs debatindlægget

Der er flere tiltag i gang mod restordreproblemet

Restordreproblemet er en kompleks problemstilling, der ikke har en simpel løsning. I stedet må vi glæde os over de mange tiltag, der bliver gjort fra forskellig side, der hver især adresserer en del af problemet.
Læs debatindlægget

Tænk medicin ind i sundhedsklynger og nærhospitaler

Nærhed til sundhed skal være et bærende princip i udviklingen af sundhedsvæsenet. Både fordi det skal være trygt at være borger i hele landet, og fordi det er helt nødvendigt.
Læs debatindlægget

Ulighed bør spille en central rolle i regeringens kommende sundhedsaftale

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed opfordrer regeringen til at sætte den sociale ulighed i sundhed højt på dagsordenen i arbejdet med den kommende sundhedsaftale. For det koster både menneskeliv og livskvalitet, at uligheden vokser.
Læs debatindlægget

Kronikertask-force skal sætte fokus på overmedicinering

Nu er det kronikernes tur. Det er udgangspunktet for den taskforce, regeringen nedsatte i foråret, og det er præmissen for den aktuelle debat om sundhedsvæsenets udvikling. 
Læs debatindlægget

Digitale sundhedstilbud kan ikke erstatte den lokale læge og det lokale apotek

Digitaliseringen inden for sundhedssektoren er et godt supplement til fysiske besøg hos lægen og på apoteket. Men det er ikke alle problemer, der kan løses digitalt.
Læs debatindlægget

En reform, der er lykkedes

Apotekerloven fra 2015 er en af de politiske reformer, der er blevet ført ud i livet ti alles tilfredshed. Men derfor skal apotekerne ikke hvile på laurbærrene
Læs debatindlægget

Medicinudgifterne falder igen

Et historisk lavt prisniveau på medicin betyder, at også regionernes medicinudgifter falder i 2021.
Læs debatindlægget

Det offentlige sundhedssystem må ikke lukke sig om sig selv i sundhedsklyngerne

Apotekere er vigtige spillere i det nære sundhedsvæsen, hvor deres viden om medicinsikkerhed, rådgivning og digitale arbejde er afgørende for syge borgere og deres pårørende. Derfor skal apotekerne også tænkes ind i sundhedsklyngerne.
Læs debatindlægget

Let adgangen til medicinsamtaler

Det skaber ulighed i sundhed, at farmakonomerne på landets apoteker ikke må gennemføre medicinsamtaler, der skal hjælpe borgerne med at tage medicinen rigtigt. Det er især et problem i landområderne, hvor der bor mange medicinbrugende ældre, skriver Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd.
Læs debatindlægget

Ryd op i ældres medicinforbrug

Mange ældre mennesker får meget medicin - ofte for meget. Det øger risikoen for fejl og går ud over livskvaliteten. Apotekerforeningen og Ældre Sagen opfordrer derfor til, at man går plejehjemsbeboeres medicin igennem og får ryddet ud i overflødige præparater. 
Læs debatindlægget

Danmark har de laveste medicinpriser i 20 år

Siden år 2000 er lægemiddelpriserne faldet med over 50 procent og er nu på et historisk lavt niveau. Det skyldes et effektivt system med 14-dages licitationer og skarp priskonkurrence, som vi på apotekerne understøtter ved at tilbyde borgerne det billigste.
Læs debatindlægget

Apotekerne gør alt for at hjælpe patienterne

Apotekerne går hver dag på arbejde med det ene formål at hjælpe patienterne med at få den rette medicin. Så formanden kan ikke genkende det billede, som en overlæge fra Palliativ Afdeling på Hvidovre Hospital tegner af sektoren.
Læs debatindlægget

Influenzavaccination: Det har vi lært, når vaccinen mod COVID-19 kommer

Interessen var enorm, da apoteker, læger og andre aktører den 1. oktober i år åbnede for vaccination mod influenza. Danskerne, og især dem i risikogruppen, havde virkeligt taget myndighedernes anbefaling til sig om at undgå influenza midt i en coronatid.
Læs debatindlægget

Bedre medicinsikkerhed vil forhindre flere tusinde dødsfald

Debatindlæg bragt i Sundhedsmonitor 2. september 2020: De seneste mange år har vi igen og igen talt om, at presset på sundhedsvæsenet vil stige. Den nuværende pandemi har sat turbo på udviklingen. Derfor er det nu mere end nogensinde før afgørende, at vi gør hvad vi kan for at lette presset på sundhedsvæsenet. Det kan vi blandt andet gøre ved at styrke fokus på sikker medicin.
Læs debatindlægget

Reglerne om medicintilskud skal have et servicetjek 

Debatindlæg bragt i JP 11. august 2020: Anne Kahns, Formand for Danmarks Apotekerforening, og Jørgen Andersen, formand for Diabetesforeningen, lægger op til dagens konference om Ulighed i Sundhed.
Læs debatindlægget

Borgerne bør skærmes bedre mod svingende medicinpriser

Debatindlæg bragt i Fyens Stiftstidende 22. juli 2020: Apotekerforeningens formand har en række forslag til, hvordan borgerne kan undgå store udsving i egenbetaling af medicin
Læs debatindlægget

Sådan kan vi hjælpe ved prishop og medicinmangel

Debatindlæg bragt i Altinget 17. juni 2020: Selvom udviklingen af medicinpriser og leveringsproblemer er ude af apotekernes hænder, kan de gøre en del for at afbøde de problemer, det giver patienterne
Læs debatindlægget

Husk medicinsikkerheden i den kommende sundhedsreform

Debatindlæg bragt i JP 7. marts 2020: Tre forslag til, hvor apotekerne kan bidrage til at øge medicinsikkerheden.
Læs debatindlægget

Skal der være længere til apoteket i landdistrikterne?

Debatindlæg bragt i JP 24. januar 2020: Der er åbnet 183 nye apoteker, men den økonomiske ramme er uændret, og bemandingen er slet ikke fulgt med.
Læs debatindlægget

Alle skal kunne betale for deres medicin

Debatindlæg bragt i JP 1. december 2019: Apotekerforeningen foreslår en ordning, hvor alle med et stort medicinforbrug kan få udjævnet medicinudgiften hen over året, så de blot skal betale et fast beløb hver måned.
Læs debatindlægget

Ryd op i de ældres medicin­skabe med ny national handleplan

For at hjælpe de mange ældre medicinske patienter skal der udarbejdes en ny national handlingsplan for patienterne, skriver Apotekerforeningens formand Anne Kahns i Altinget.
Læs debatindlægget

Husk at tænke apotekerne ind i sundhedssamarbejdet

Debatindlæg i JP den 22. august: Apotekerforeningens formand Anne Kahns minder Ældresagen, Lægeforeningen m.fl. om, at apotekerne er en vigtig samarbejdspartner, når det handler om at sikre trygheden for de ældre medicinske patienter.
Læs debatindlægget

Lad apoteket overtage en del af recepten

Apotekerforeningen er helt enig i, at det er en god idé at ændre arbejdsfordelingen omkring recepter og lade apotekerne administrere lægens ordination. Det er foreslået af Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens Lægemiddel- og medicoudvalg i Dagens Pharma 20. august 2019.
Læs debatindlægget

Giv apotekerne mere ansvar for forebyggelse af kroniske sygdomme

Altinget 12. August 2019: Mange nye kronikere skaber behov for nytænkning i sundhedssektoren. Giv os mere ansvar for forebyggelse, opsporing og behandling af kroniske sygdomme, opfordrer apotekerne.
Læs debatindlægget

Brug apotekerne i kampen mod røg

Berlingske 16. juli 2019: Hver dag begynder 40 børn under 18 år at ryge, 22 pct. af de 16-25-årige ryger dagligt eller ugentligt, og 16 pct. af de voksne ryger hver dag. Det er alt for mange.
Læs debatindlægget

Glem ikke medicinsikkerheden ude lokalt

Jyllands-Posten 15. juli 2019: Et nyt studie viser, at farmakonomerne opdager fejl eller problemer med medicin hos 16 procent af borgerne, og at 15 procent bliver sparet for et lægebesøg.
Læs debatindlægget

Apotekerforeningen: Sådan kan vi spare milliarder på utilsigtede hændelser

Debatindlæg, bragt i Altinget 2. maj 2019: Flere milliarder kroner bliver brugt på behandling af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet. Man kan forebygge medicinfejl ved at lade apotekspersonalet spille en større rolle i medicinhåndtering, mener Danmarks Apotekerforening.
Læs debatindlægget

Apotekerforeningen: Tænk os ind i løsningen af sundhedsudfordringer

Debatindlæg bragt i Altinget 09/04: Politikernes hovedbrud over, hvordan borgerne får lige adgang til sundhed, er forståelig. Apotekerne er en del af løsningen, mener Danmarks Apotekerforening.
Læs debatindlægget