Debatindlæg bragt i Sundhedsmonitor/Politiken Sundhed den 7. januar 2021. Af Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening


”Vil du have den billigste?” 

Det spørgsmål stiller vi over 50.000 gange om dagen på apotekerne i Danmark. Resultatet er, at priserne på receptpligtig medicin og andre apoteksforbeholdte lægemidler, hvor patentet er udløbet, er faldet støt gennem de seneste 20 år. 

Priserne er mere end halveret siden årtusindeskiftet, og vi har nu nogle af Europas laveste priser på medicin af den type, der er udsat for konkurrence. Og det er langt størstedelen af den medicin, vi sælger på apoteket, hvor mere end 80 procent er kopimedicin eller parallelimporteret medicin.

Hård priskonkurrence 
De faldende priser er selvfølgelig ikke kun apotekernes fortjeneste. Vi understøtter blot priskonkurrencen i det store system med fri prisdannelse og 14-dages licitationer, som er styret af Lægemiddelstyrelsen. Her byder leverandører af medicin løbende ind på leverancer i de såkaldte substitutionsgrupper, hvor der er hård konkurrence mellem kopiproducenter eller parallelimportører om at være billigst. Den skarpe priskonkurrence betyder, at prisen på den billigste pakning typisk falder med 90-95 procent, når patentet udløber. 

Det kan skifte hver 14. dag, hvilken pakning der er billigst, og som vi på apoteket skal tilbyde kunden. Det siger sig selv, at det er en gigantisk logistikopgave, hvor vi i realiteten udskifter store dele af vores lager hver anden uge for at kunne have ugens billigste på lager. 

Både producenter, importører, apoteker og de to medicinalgrossister spiller en vigtig rolle i den ’motor’, der får hele systemet til at fungere. Leverancerne af medicin skal fordeles til de over 500 apoteksenheder – og mange pakninger skal løbende sendes retur for måske at blive sendt ud på apotekerne igen, hvis de atter bliver billigst.

Stigende problemer med medicinmangel
Den bøvlede logistik til trods, så er prissystemet ikke kun en garant for lave priser. Det skaber også et relativt attraktivt marked for leverandørerne, så vi i Danmark har en høj forsyningssikkerhed: I 98 procent af tilfældene kan vores kunder med det samme få den medicin, de skal bruge. Og i de øvrige tilfælde kan vi ofte skaffe medicinen hjem til dagen efter. Dermed er systemet et værn mod de store problemer med medicinmangel, man ser i andre lande. 

At problemerne er større i udlandet hjælper dog ikke den enkelte patient, som bliver ramt af, at vi også i Danmark i stigende grad oplever problemer med at skaffe medicin, fordi producenterne af forskellige grunde ikke kan leve op til efterspørgslen.

Giv os lov til at hjælpe patienten
Leveringssvigt på medicin er et globalt problem, som vi ikke kan løse her og nu. Men på apoteket vi vil gerne kunne gøre mere for at hjælpe patienterne i den uheldige situation, de havner i, hvis apoteket netop har solgt sidste pakning og ikke kan skaffe flere fra grossisten - mens et andet apotek måske stadig har enkelte pakninger tilbage på hylden. 

For at give kunderne et overblik over, hvor man finder det nærmeste apotek med den receptmedicin, man skal bruge, har vi udviklet en app, som vi lancerer i starten af det nye år. Den kan hjælpe patienten, så længe der stadig er pakninger med det ønskede lægemiddel at få på visse apoteker. Nogle apoteker er i gang allerede, men servicen er første landsdækkende om et par måneder.

Men når hele landet er løbet tør for et lægemiddel af den mere kritiske slags, kan vi også gøre mere for at hjælpe patienterne – hvis vi får lov. Vi kan, som man gør vis-se steder i udlandet, tilbyde patienten lægemidlet i en anden pakningsstørrelse, styrke eller lægemiddelform. I særlige tilfælde vil vi også gerne kunne tilbyde et tilsvarende lægemiddel med samme virkning. 

Det har vi foreslået sundhedsmyndighederne og også peget på, at lægen i ordinationsøjeblikket skal kunne se i det Fælles Medicin Kort (FMK), hvis det lægemiddel, lægen vil ordinere, ikke kan skaffes. Så har lægen mulighed for at vælge en anden behandling i stedet for, at apoteket eller patienten bagefter skal kontakte lægen for at få ændret recepten til et lægemiddel, der kan skaffes. 

Vi venter stadig på svar fra myndighederne.

Vores forslag løser ikke de grundlæggende problemer med medicinmanglen, som vi dagligt oplever i skranken. Men de kan afbøde nogle af de problemer, den enkelte patient står med – uden det går ud over det system, som sikrer os nogle af de laveste medicinpriser i Europa.