Den 25. juni bragte Sundhedsmonitor en artikel med overskriften ’Regionerne bruger nu over seks milliarder kroner på medicintilskud’.

Den er baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen og fokuserer på, at regionerne oplever stigende udgifter til medicintilskud på apoteket. Denne udgift steg med 608 millioner kr. i årene 2018 til 2020, og dermed beløb medicintilskuddet sig til i alt godt 6,2 milliarder. kr. i 2020.

Denne udvikling frem til 2020 er desværre helt korrekt som beskrevet.

Men heldigvis tyder intet på, at regionerne også i år må sætte ekstra penge af til medicintilskud. Stigningen i udgifterne er alene baseret på historiske data, og virkeligheden har heldigvis flyttet sig.

For ser man på tallene fra 1. kvartal i år, så faldt regionernes udgifter til medicintilskud med 135 millioner kr. Det skyldes, at apotekernes medicinpriser faldt med omkring 10 procent til et historisk lavt niveau i starten af 2021.

Prisfaldet er fortsat frem til april, og vi forventer, at det lave prisniveau vil holde året ud.

Det betyder også, at regionernes udgifter til medicintilskud ventes at falde i år på trods af, at danskerne bruger stadigt mere og dyrere medicin.

Udgifter er faldet støt
Det er ikke en ny tendens. De faldende medicinpriser på apotekerne har betydet, at regionernes udgifter til medicintilskud samlet set er faldet med over 1 milliard kroner siden 2007 – selv om danskerne har fået udleveret 45 procent mere medicin på apoteket i samme periode.

De seneste to års stigning i udgifterne har altså været en enlig svale, som især skyldes leveringssvigt på medicin og deraf følgende prishop på enkelte lægemidler.

Medicinudgifterne toppede midt i 2020. Aktuelt er der ikke leveringsproblemer med lægemidler, som i tilsvarende stor stil giver prisstigninger. Derfor er udgifterne igen begyndt at falde i 2021.

Så det er korrekt, at udgifterne til medicintilskud er steget med 600 millioner på to år. Men de stigende udgifter er nu aflyst af et fald.

Sandsynligvis vil regionerne i år igen bruge under 6 milliarder kr. på medicintilskud, mod over 7 milliarder kr. i årene 2007-2010.