Der er behov for en samlet og ambitiøs indsats for patienter med en kronisk sygdom. Det mener Diabetesforeningen, der opfordrer den kommende regering til at skrive et kronikerløfte ind i det næste regeringsgrundlag. Foreningen peger bl.a. på, at en kronikerplan skal indeholde patientrettigheder og pakkeforløb - ligesom inden for kræftområdet.

Diabetesforeningen foreslår som pejlemærker blandt andet, at danskere med en kronisk sygdom skal have flere gode leveår efter deres diagnose end i dag, og at færre skal falde ud af arbejdsmarkedet. Apotekerne bakker op om de ambitiøse mål. Og vi byder ind med løsninger.

Mange, der lever med en kronisk sygdom, bruger medicin. Og mange bruger meget medicin. Eksempelvis tager 700.000 borgere herhjemme mere end fem forskellige slags.

Forkert brug af medicin resulterer hvert år i 100.000 indlæggelser og omkring 5.000 dødsfald. Utilsigtede hændelser med medicin udgør i dag den største andel af rapporteringer til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derfor skal pakkeforløb for kroniske patienter også indeholde tilbud, der sikrer, at man får den rigtige medicin i den rigtige mængde, og at medicinen håndteres korrekt.

Vi opfordrer til, at man kommer en medicingennemgang i pakken, så alle med en kronisk sygdom jævnligt får tjekket deres medicin. Kom også en samtale om medicin på apoteket i pakken.

Det giver tryghed og gode vaner til de mange kroniske patienter, der bruger medicin. Og giv desuden de pårørende et tilbud om vejledning i at hjælpe deres kære med at håndtere medicinen.

Selvfølgelig er medicin ikke den eneste løsning for den, der har en kronisk sygdom. Forebyggelse er mindst lige så vigtig. Men når man får medicin, vil korrekt og sikker brug betyde færre indlæggelser, og at flere kan leve længere og bedre med deres sygdom og blive på arbejdsmarkedet.

Når sundhedsreformens planer om kvalitetskrav og rettigheder skal udmøntes, opfordrer vi til, at man tydeligt og konkret udpeger de tilbud, man som borger med en kronisk sygdom skal have for at sikre optimal brug af medicinen. Har man styr på medicinen, mestrer man i højere grad sin sygdom.

Det er ikke bare godt for den enkelte – det er også godt for sundhedsvæsenet og samfundsøkonomien.