Politikpapirer

Apoteker skal ejes af farmaceuter

Det mener apotekerne om ejerskab til apoteker


Apoteket skal udlevere den rigtige medicin og give uvildig rådgivning til borgerne. Samtidig skal apotekerne drives effektivt. Det opnås bedst, når apotekeren er farmaceut, og ejerskabet er personligt.

Når apotekeren er farmaceut, forenes det faglige ansvar og ansvaret for drift og udvikling. Det skal vi holde fast i. Hvis politikerne tillader, at alle og enhver kan eje apoteker, bliver ansvarsfordelingen uklar.

Farmaceutejerskabet er den bedste garanti for uafhængige apoteker og fokus på faglighed. Det er ikke nok at stille krav til de ansattes uddannelse. Det er ejeren, der lægger niveauet i dagligdagen.

Uden kravet om farmaceutejerskab fjerner man apotekernes tilknytning til sundhedssektoren. Det betyder mindre samarbejde med læger, hospitaler og hjemmepleje. Det lader især de svage borgere i stikken.

Det personlige ejerskab giver gennemsigtighed og klarhed over økonomiske interesser. Med andre ejere kan der opstå pres for øget salg af varer på bekostning af rådgivning. Hensyn til aktionærer kommer til at veje tungere end det sundhedsfaglige.

Baggrund

Krav om farmaceutejerskab er udbredt i Europa. De seneste sammenligninger fra 2017 viser, at 12 EU-lande (med 57 procent af EU’s befolkning) har krav om farmaceutejerskab. 17 lande (med 63 procent af EU’s befolkning) har geografiske eller demografiske kriterier for adgang til etablering af apotek.

EU-domstolen har i 2009 slået fast, at andre ordninger ikke i lige så høj grad kan sikre samme niveau for sikkerhed og kvalitet i lægemiddelforsyningen. Ifølge EU-domstolen er det ikke nok at stille krav om, at der skal være ansat en farmaceut.

I 2015 besluttede de danske politikere, at det fortsat kun skal være farmaceuter, der kan eje apoteker. En arbejdsgruppe under regeringen skrev i en rapport som oplæg til politikernes beslutning "Baggrunden for det farmaceutfaglige ejerskab har været et ønske om at drive sektoren med fokus på forsvarlig og sikker distribution, sundhedsfaglig kvalitet, rådgivning til medicinbrugeren om korrekt anvendelse af lægemidler og uvildighed."

Hent politikpapiret i printvenlig PDF