Politikpapirer

Apoteker skal ejes af farmaceuter

Det mener apotekerne om ejerskab til apoteker


Apoteket skal udlevere den rigtige medicin og give uvildig rådgivning til borgerne. Samtidig skal apotekerne drives effektivt. Det opnås bedst, når apotekeren er farmaceut, og ejerskabet er personligt. Så forenes det faglige ansvar og det økonomiske ansvar for drift og udvikling.

Hvis politikerne tillader, at alle og enhver kan eje apoteker, eller at eksterne investorer får indflydelse på driften, bliver ansvarsfordelingen uklar. Med andre ejere kan der opstå pres for øget salg af varer på bekostning af rådgivning. Hensyn til aktionærer kommer til at veje tungere end det sundhedsfaglige. Det personlige ejerskab giver bedre gennemsigtighed og klarhed over økonomiske interesser.

Farmaceutejerskabet er den bedste garanti for uafhængige apoteker og fokus på faglighed og uvildighed. Det er ikke nok at stille krav til de ansattes uddannelse. Det er ejeren, der lægger niveauet i dagligdagen.

Uden kravet om farmaceutejerskab fjerner man også apotekernes tilknytning til sundhedssektoren. Det betyder mindre samarbejde med læger, hospitaler og hjemmepleje. Det lader især de svage borgere i stikken.

Baggrund

Krav om farmaceutejerskab er udbredt i Europa. De seneste sammenligninger fra 2022 viser, at 13 EU-lande (med 61 procent af EU’s befolkning) har krav om farmaceutejerskab. 18 lande (med 68 procent af EU’s befolkning) har geografiske eller demografiske kriterier for adgang til etablering af apotek.

EU-domstolen har i 2009 slået fast, at andre ordninger ikke i lige så høj grad kan sikre samme niveau for sikkerhed og kvalitet i lægemiddelforsyningen. Ifølge EU-domstolen er det ikke nok at stille krav om, at der skal være ansat en farmaceut.

I 2015 besluttede de danske politikere, at det fortsat kun skal være farmaceuter, der kan eje apoteker. En arbejdsgruppe under regeringen skrev i en rapport i 2014 som oplæg til politikernes beslutning "Baggrunden for det farmaceutfaglige ejerskab har været et ønske om at drive sektoren med fokus på forsvarlig og sikker distribution, sundhedsfaglig kvalitet, rådgivning til medicinbrugeren om korrekt anvendelse af lægemidler og uvildighed."

Af sundhedsreformaftalen fra 2022 fremgår, at ”Aftalepartierne er enige om, at apotekerne spiller en central rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”, og at ”apotekerne kan varetage flere opgaver, end de gør i dag, fx inden for medicinhåndtering, reduceret medicinspild og mindsket risiko for medicinfejl. Det kan bidrage til at aflaste fx sygeplejersker og læger i det nære sundhedsvæsen og kan understøtte øget patientsikkerhed og tilgængelighed.”

Hent politikpapiret i printvenlig PDF