Politikpapirer

Det danske prissystem sikrer lave priser på apoteket

Det mener apotekerne om prissystemet for medicin


Danske apoteker har nogle af Europas laveste priser på kopimedicin. Når patentet udløber, kæmper producenterne om at vinde markedet. Apotekerne tilbyder altid kunden den billigste kopi. Så vinder den billigste kopi hele markedet. Derfor er konkurrencen skarp og prisen lav.

Danmark har Europas mest frie og skarpe priskonkurrence mellem producenterne af medicin.

Apotekerne tilbyder altid kunden den billigste kopi. Det giver skarp konkurrence på prisen. Derfor har Danmark nogle af Europas laveste priser på kopimedicin.

Den enkelte apoteker får en fast lav avance på omkring 13,50 kroner per pakke receptmedicin, uanset om medicinen koster 50 kroner eller 1.000 kroner. Derfor har apotekerne ikke nogen interesse i at sælge dyrere medicin.

Når apotekerne sælger vitaminer, hudpleje og plastre, nedsætter det prisen på medicin. Det sørger statens regulering af apotekerne for. Den sikrer, at apotekernes avance på medicin er blandt Europas laveste. Det giver danske medicinbrugere lave medicinpriser.

Liberalisering giver ikke lavere priser. Det viser erfaringerne. Både i Danmark og i andre lande har man liberaliseret håndkøbsmedicin. Så må det sælges i detailhandlen, og prisen må fastsættes helt frit. Men priserne falder ikke. I Danmark er de tværtimod steget.

Baggrund

Leverandørerne af medicin kæmper om at være billigst ved en licitation hver 14. dag. Apotekerne tilbyder kunderne den billigste kopi. Derfor vinder den billigste leverandør hele markedet i 14 dage. Det giver skarp konkurrence. Konkurrencen ville ikke blive lige så skarp, hvis det var butikker og apoteker, der skulle konkurrere på medicinprisen for at tiltrække kunder.

Priserne på kopimedicin er blandt Europas laveste. Prisen på medicin, der stadig er beskyttet af et patent, ligger derimod på niveau med resten af Europa. Aftaler mellem staten og industrien lægger loft over disse priser. Den gennemsnitlige pris på medicin, der kun må sælges på apoteket, er mere end halveret siden 2000.

Liberaliseret håndkøbsmedicin er medicin, som siden 2001 også må sælges i detailhandelsbutikker. Her er der ikke nogen kontrol med priser og avancer. Det har ikke givet lavere, men højere priser på liberaliseret håndkøbsmedicin.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF