Danmarks Apotekerforening er høringspart på ændringer af love, bekendtgørelser og vejledninger, der regulerer apoteksområdet, herunder apotekets opgaver, pligter og rettigheder, området for medicintilskud, lægemiddelområdet m.v.

Her kan du finde de vigtigste høringssvar indenfor de seneste år.