Apotekerne spiller en central rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, tæt på borgerne. Men apotekerne kan varetage flere opgaver, end de gør i dag for eksempel indenfor medicinhåndtering, reduceret medicinspild og mindsket risiko for medicinfejl. Det er politikernes ønsker til apotekerne.

”Jeg er stolt over, at vi med den indsats, vi har ydet de senere år – for eksempel med en halv million vaccinationer – har vist, at vi er en stærk ressource i det nære sundhedsvæsen. Nu skal vi hurtigst muligt have gang i den hurtigt arbejdende arbejdsgruppe og have aftalt konkret, hvilke nye opgaver vi skal løfte for at aflaste andre dele af det nære sundhedsvæsen og understøtte øget patientsikkerhed og tilgængelighed”, siger Apotekerforeningens formand Jesper Gulev.

Apotekerne har allerede en tæt dialog med både kommuner, læger og myndigheder om, hvordan flere borgere kan få dosispakket deres medicin. Det er noget af det, arbejdsgruppen skal se på, og som kan aflaste knappe plejeressourcer.

Der skal også findes løsninger i forhold til overmedicinering og medicinspild. Her ser apotekerne frem til at styrke samarbejdet med lægerne. Der findes forskellige samarbejder mellem apoteker og lægerne om, hvordan man bedst finder og hjælper dem, der får meget medicin eller meget vanedannende medicin.

Apotekerne vil møde op i arbejdsgruppen med flere gode erfaringer fra hele landet, og ser et stort potentiale for at udbrede det, der virker lokalt. Vi er til stede i hele landet og kan være med til at skabe mere lighed for borgerne. Vi har samarbejder med en række kommuner om at styrke medicinsikkerheden på plejehjem og bosteder. Det skal udbredes endnu mere. Vi vil gerne være med til at løfte medicinsikkerheden i hele landet.

Et bærende element i sundhedsreformen er netop nationale kvalitetsstandarder, der skal bidrage til mere ensartede sundhedstilbud i hele landet. Den tankegang støtter apotekerne.

”Hvis borgere med kroniske sygdomme skal have mere ensartede tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse, hvorfor så ikke også sikre dem mere ensartede tilbud om dosispakket medicin, medicingennemgang og stop for unødvendig medicin”, foreslår Apotekerforeningens formand Jesper Gulev.

Han ser frem til arbejdsgruppen og en hurtig proces, så de gode løsninger kommer ud at arbejde i hele landet.

"Vi har dygtige farmaceuter og farmakonomer på apotekerne, som brænder for at være med til at skabe et mere sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen i hele landet", slutter formanden.