Mens priserne på dagligvarer, energi og de fleste andre af livets fornødenheder stiger kraftigt, så er det stort set ikke blevet dyrere at købe medicin.

Det viser en gennemgang af nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, som Danmarks Apotekerforening og Lægemiddelindustriforeningen, Lif, har foretaget.

De generelle forbrugerpriser er i gennemsnit steget med 10 procent siden samme periode sidste år, og det er den højeste inflation i 40 år. Eksempelvis er fødevarepriserne steget 16 procent, og transportudgifterne er gået op med 11 pct.

Til gengæld er medicinpriserne på apotekerne næsten uændrede.

De var i september 2022 i gennemsnit kun lidt over 3 procent højere end september sidste år - og der var de historisk lave.

"Det er glædeligt for danskerne, at medicinpriserne er stabile selv i en tid med høj inflation, hvor vi ellers oplever kraftige prisstigninger på almindelige varer. Det kommer ikke kun den enkelte medicinbruger til gode, men dæmper også samfundets sundhedsudgifter. Det er klart, at lægemiddelproducenterne også står over for stigende udgifter til energi, produktion og fragt, og derfor er der ingen garanti for, at tendensen med faldende medicinpriser vil fortsætte uændret. Men det er ikke forventningen, at inflationen pludseligt vil slå til med fuld kraft på medicinområdet," siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Graf: medicinpriserne holder sig i ro, mens inflationen stiger kraftigt.

"På apotekerne tilbyder vi altid kunderne den billigste medicinpakning. Det bidrager til skarp konkurrence blandt producenter og importører af medicin. Det nyder borgerne godt af. For danske apoteker har Europas laveste priser på den medicin, der er udsat for generisk konkurrence. Det sparer både medicinbrugere og det offentlige for milliarder af kroner hvert år," siger Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening.

Siden 2007 er de offentlige udgifter til medicintilskud faldet med over 10 procent, selv om apotekerne i dag udleverer 50 procent mere tilskudsberettiget medicin end i 2007. Så flere borgere behandles i dag med mere og bedre medicin til en lavere udgift.

Fakta om medicinpriser:

Priserne på medicin fastsættes ikke af apotekerne, men af producenter og importører af medicin. De kæmper om at være billigst ved en slags licitation, som Lægemiddelstyrelsen afholder hver fjortende dag. Apotekerne tilbyder kunderne den billigste pakning, og medicintilskuddet gives kun i forhold til den laveste pris.
Ny patentbeskyttet medicin er underlagt prislofter, så prisen ikke kan stige. Samtidig kan parallelimportører købe originallægemidler i et andet EU-land til en lavere pris og sælge det i Danmark. Og når patentet udløber, står producenterne af kopimedicin klar til at levere.

Det giver skarp konkurrence blandt producenter og importører om at være billigst, og på den måde har Danmark en af Europas mest frie og skarpe priskonkurrencer på medicin til gavn for forbrugerne.

Medicinpriserne er faldet næsten konstant de seneste 20 år, og de har været stabile det seneste halvandet år. Priserne på apoteksmedicin er samlet set halveret siden år 2000.