Bestyrelsen i Danmarks Apotekerforening har nu konstitueret sig efter den årlige generalforsamling, der blev afholdt 18. maj. Bestyrelsen består af syv apotekere - en formand, en næstformand og fem medlemmer. De har til sammen det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter og politiske virksomhed.

Formanden er direkte valgt af medlemmerne på foreningens generalforsamling, og han hedder fortsat Jesper Gulev Larsen. Jesper er apoteker på Steno Apotek i København. Han var ikke på valg i år. Næstformanden er fortsat Mads Haaning, Sorø Apotek. Mads har været medlem af bestyrelsen i en årrække. 

Nye medlemmer i bestyrelsen er Mia Bendix Andersen, Albertslund Apotek, og Tue Askaa, København Øresunds Apotek.

Formanden og alle øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for en treårsperiode, og de kan genvælges to gange. 

Se den samlede bestyrelse her.