Det er spild af ressourcer, når insulinpenne bliver kasseret som almindeligt medicinaffald. Og det belaster klimaet at brænde det af. Derfor er Apotekerforeningen sammen med Novo Nordisk og en række andre organisationer gået sammen om at indsamle pennene og sikre, at de værdifulde materialer bliver genanvendt. Eksempelvis kan glasset fra injektionspennen gensmeltes, mens plasten kan bruges i andre sammenhænge. 

Ordningen kaldes ’Returpen’ og opfordrer de omkring 100.000 personer med diabetes, der behandles med injektionspenne fra Novo Nordisk, til at indlevere de brugte penne på apoteket. Her vil man samle dem og sikre, at de returneres til producenten, som står for at genanvende materialerne. Når de indleveres, skal de holdes adskilt fra det øvrige medicinaffald, som skal sendes til destruktion.

Der er stor vilje blandt danskerne til at indlevere penne til genbrug. Ordningen har været testet i en periode på et år, og her blev der indsamlet 77.000 brugte injektionspenne på 67 apoteker i Kolding, Aarhus og Københavns kommuner. Det svarer til, at omkring 20 pct. af de penne, som blev udleveret i kommunerne, kom retur.

”Det er glædeligt, at apotekerne kan være med til at sikre, at disse materialer af høj kvalitet ikke bare bliver kasseret, men bliver genanvendt andre steder. Apotekerne vil gerne bidrage til øget bæredygtighed og den cirkulære økonomi, og derfor bakker stort set alle op om dette spændende initiativ,” siger sundhedsfaglig direktør Birthe Søndergaard fra Danmarks Apotekerforening. 

Hun føler sig også overbevist om, at flere brugere af pennene vil indlevere de brugte til genanvendelse , når de først bliver opmærksomme på, at muligheden eksisterer.

Læs mere om ’Returpen’ på www.returpen.dk