Forebyggelse har længe været en mærkesag for apotekerne. Som en del af det nære sundhedsvæsen er apotekerne i kontakt med 95% af alle voksne danskere hvert år. Dermed ser apotekerne borgere, som kan være svære for lægen eller kommunerne at nå, og forebyggelsespotentialet er stort, hvis de rigtige tiltag vedtages.

Forebyggelsesalliancen for Fremtidens Sundhedsvæsen har til formål at styrke danskernes sundhed gennem forebyggende indsatser. Medlemskabet af Forebyggelsesalliancen vil give apotekerne mulighed for at samarbejde med andre organisationer og dele viden og erfaringer om forebyggelse og sundhed. I alliancen vil apotekerne være med til udarbejde forslag til regeringen om forebyggelsesinitiativer og tiltag.

Apotekerne samarbejder især med kommunerne om forebyggelse og har de senere år påtaget sig en stor opgave med vaccination. Et særligt fokusområde for apotekernes forebyggelsesindsats er at forebygge forkert brug af medicin og medicinrelaterede indlæggelser og genindlæggelser.

Op mod 100.000 bliver hvert år indlagt på grund af medicinproblemer, der kunne være forhindret. Der er allerede en række forebyggende tilbud, som apotekerne tilbyder på området. Brug af dosispakket medicin og apotekernes undervisning af plejepersonale i kommunerne kan bidrage til at forebygge medicinproblemer ved at hjælpe både plejepersonale, borgere og pårørende med at håndtere og holde styr på medicinen.

Apotekerne rådgiver også borgere om bl.a. rygestop og brug af inhalationsmedicin. Dermed kan apotekerne bidrage med brugbar viden og erfaring til alliancen.

Deltagerne i forebyggelsesalliancen er:
Danica Pension, Gigtforeningen, DGI, Lungeforeningen, Bedre Psykiatri, Dansk Firmaidræt, Psykiatrifonden, Jordemoderforeningen, SMVdanmark, Danske Tandplejere, MSD Danmark, Danmarks Apotekerforening, Medicoindustrien, Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet, Danske Skoleelever, Øjenforeningen, Astma-Allergi Danmark, Nyreforeningen, Aleris, Tandlægeforeningen, Høreforeningen, Optikerforeningen, Dansk Selskab for Folkesundhed, Kosmetik- og hygiejnebranchen, Dansk Selskab for Geriatri, Alzheimerforeningen, Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS, AIDS-Fondet, Fonden Mental Sundhed.