Det viser en ny undersøgelse, som Alliancen Stop Medicinspild står bag i samarbejde med forskningsenheden på Sygehusapotek Fyn, OUH. Over halvdelen af medicinresterne var ikke udløbet, og en stor del af pakkerne var uåbnede. 

I et nyt forskningsprojekt har 39 apoteker indsamlet og analyseret medicinrester indleveret af borgerne. Værdien af de indsamlede medicinrester ville svare til 410 mio. kr. på landsplan. Det er sandsynligvis kun toppen af isbjerget, vurderer Jesper Gulev Larsen, der er formand for Danmarks Apotekerforening.

”De 410 mio. kr. dækker kun de medicinrester, der indleveres på apoteker. Hvis vi medregner alt det, som danskerne fejlagtigt smider i skraldespanden derhjemme, samt den medicin, der destrueres via grossister, industri og sygehusapoteker, vil det reelle spild være markant højere,” siger han.

Undersøgelsen viser desuden, at knap en fjerdedel af værdien af den destruerede medicin er spildte skattekroner. Værdien af de indsamlede medicinrester med generelt tilskud svarer skønsmæssigt til ca. 90 mio. tilskudskroner på landsplan.

Mere end halvdelen af den spildte medicin er ikke udløbet
De store mængder ubrugt medicin skyldes bl.a., at patienter ofte afprøver forskellige behandlinger, før den optimale findes. Samtidig passer medicinpakningernes størrelse ofte ikke til behandlingens varighed.

Ifølge undersøgelsen var 57 procent af medicinresterne ikke udløbet, og mere end 21 procent af medicinresterne var i uåbnede pakninger. Det svarer omregnet til landsplan til, at ca. 650.000 medicinpakninger blev kasseret uden overhovedet at være åbnet. Tallene får Alliancen Stop Medicinspild, der arbejder for at finde konkrete løsninger til at reducere medicinspild, til at sætte fokus på medicinpakningernes størrelse.

”Medicin i små pakninger er ofte dyrere end medicin i større pakninger, fordi konkurrencen på de større og mere brugte pakninger er skarpere. Men hvis vi skal begrænse det store medicinspild, er en vigtig del af løsningen at se på, om størrelserne på medicinpakningerne generelt skal være mindre,” siger Tanja Villumsen, talsperson for Alliancen Stop Medicinspild og formand i Pharmadanmark.

Alliancen Stop Medicinspild blev etableret i 2019 og er et samarbejde mellem Pharmadanmark, Gigtforeningen, Lægeforeningen, Ældre Sagen og Danmarks Apotekerforening.

Stort behov for mere oplysning
Mange danskere ved fortsat ikke, at ubrugt medicin skal afleveres på apoteket. Derfor er målet med alliancen – udover at forhindre medicinspild og miljøbelastning fra medicin ved at fokusere på bedre brug – også at gøre borgerne opmærksomme på, at medicinrester skal afleveres på apoteket for at blive destrueret korrekt. Sidste år gennemførte alliancen bl.a. en landsdækkende oplysningskampagne, som skulle guide danskerne til, hvordan de håndterer og skiller sig af med ubrugt og udløbet medicin. 

”Ud over, at medicinrester er spild af vores penge, påvirker de også vores økosystem og miljø negativt, hvis de ikke bortskaffes korrekt. Samtidig giver ubrugt eller udløbet medicin store sundhedsøkonomiske tab. Derfor er det vigtigt at finde løsninger på problemet,” siger Tanja Villumsen.

 
Fakta og baggrund:
Læs mere på kampagnesiden stopmedicinspild.nu og i forskningsrapporten ”Undersøgelse af medicinrester afleveret af borgere på apoteker i Danmark”, forskningsenheden på Sygehusapotek Fyn, OUH. Februar 2023.