Forebyggelsesalliancen for fremtidens sundhed præsenterer med 10 klare målsætninger det mest ambitiøse initiativ på forebyggelsesområdet i årtier. Alliancen opfordrer regeringen til at forpligte sig på målsætningerne i de kommende 10 år. Noget der i sidste ende skal være med til at ændre markant på sundhedslandskabet i Danmark. 
  
Forebyggelsesalliancen, som består af 25 danske virksomheder og organisationer, peger blandt andet på, at Danmarks levealder og livskvalitet halter efter vores nabolande. Derfor foreslår Forebyggelsesalliancen, at regeringen arbejder hen imod en national forebyggelsesstrategi for 2025-2035, der skal indeholde forpligtende forebyggelsesmålsætninger og konkrete politiske initiativer. 
 
De ti målsætninger er:
 
1. Danskerne skal leve længere  
2. Patienterne skal modtage hurtigere behandling - og hospitalerne skal aflastes med færre genindlæggelser 
3. Færre børn og voksne skal rammes af psykisk sygdom 
4. Danmark skal ud af trivselskrisen 
5. Ældre som yngre danskere skal være mere fysisk aktive i deres hverdag 
6. Færre danskere skal være overvægtige 
7. Der skal gøres op med den store ulighed i danskernes sundhed 
8. Kroniske sygdomme skal opspores tidligere og behandlingen forbedres, bl.a. gennem en opprioritering af innovativ teknologi og andet medicinsk udstyr  
9. Danske børn skal vokse op med mindre alkohol og uden tobak 
10. Danskerne skal have færre sygedage som følge af smitsomme sygdomme 

Til hver af målsætningerne hører der konkrete målpunkter. For eksempel: 
”Andelen af børn og voksne, der har behov for udredning i psykiatrien, skal falde med mindst 10 procent frem mod 2035.” 
De kan alle findes i planen, der hedder ”Et længere og bedre liv”.
Hvis Forebyggelsesalliancens målsætninger realiseres, kan vi i 2035 blandt andet: 
 
Undgå flere indlæggelser på hospitalerne ved at forebygge 12.000 somatiske akutte genindlæggelser. 

Lette presset i børnepsykiatrien gennem forebyggelse, så 14.400 børn ikke får behov for udredning. 

Løfte danskernes mentale trivsel markant ved at løfte 4.600 16-17-årige grundskoleelever ud af stærk mistrivsel. 
 
Til efteråret vil Forebyggelsesalliancen lancere et idékatalog med konkrete forslag til, hvordan man politisk kan indfri målsætningerne. Alliancen ser frem til en fortsat dialog om, hvordan vi løfter den danske forebyggelsesindsats til nye højder.