Alle skal have råd til deres medicin. Derfor har Apotekerforeningen sammen med 11 andre organisationer i Alliancen mod Ulighed i Sundhed foreslået Sundhedsministeren at indføre et digitalt abonnement på tilskudsberettiget medicin. Det betyder i praksis, at man ved at betale 380 kr. om måneden kan gå ind på et hvilket som helst apotek og hente sin tilskudsberettigede medicin uden at skulle betale for den.

"Med en abonnementsordning udjævner man medicintilskuddet hen over året, så man ikke oplever store spring i tilskudsprocenten. Vi ved fra undersøgelser, at en del af dem, der må forlade apoteket uden deres medicin, angiver start af nyt tilskudsår som årsag. Det betyder, at man fra at få sin medicinen gratis pludselig skal betale fuld pris - og det kan godt slå bunden ud af en skrøbelig økonomi," fortæller Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening.

Ordningen vil især være til gavn for økonomisk sårbare eller unge, hvor den vil skabe mere tryghed og mere lighed i sundhed. Det er ifølge formanden vigtigt, at ordningen administreres fra centralt hold, så man sikrer fleksibiliteten og dermed mulighed for at kunne hente sin medicin på forskellige apoteker.

Indførelse af en digital abonnementsordning medfører ikke øgede udgifter til medicintilskud - blot vil der være en udgift til at opbygge systemet. Der har da også fra politisk side været vilje til at gøre noget, selvom der ikke er sket noget i sagen de sidste mange år.

"Men det haster! For det går ud over patientsikkerheden, når borgerne ender med at fravælge deres livsnødvendige medicin. Og det forstærker på alle måder uligheden i sundhed. Vi kan kun opfordre til, at der sker noget meget snart," slutter Jesper Gulev Larsen.