I 2021 steg medicinforbruget med 3,6 procent. I samme periode faldt priserne med 8,4 procent. En forskydning mod dyrere lægemidler gjorde, at den samlede omsætning faldt lidt mindre end prisfaldet ellers kunne have tilsagt.

Læs mere om udviklingen i lægemiddelpriser og -forbrug her.